Työnohjaus

Työnohjaus

 

Saan usein kysymyksiä työnohjauksesta ja siitä, millaista työnohjausta kannattaisi etsiä. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen tarkoituksena on edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Se on erinomainen keino parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin.

Sosiaali- ja terveysalalla työnohjaus on usein ns. potilastyönohjausta eli siinä yhdessä kokeneen psykoterapeuttityönohjaajan kanssa käydään läpi työnohjattavan työssään kohtaamia potilas/asiakas tapauksia ja niiden herättämiä tunteita ja ajatuksia. Työnohjauksella pyritään jäsentämään ja syventämään kuvaa omasta työskentelystä tietyn potilaan kanssa, tutkitaan ongelmatilanteita ja suunnitellaan jatkotoimia. Tämän takia onkin hyvin tärkeää miettiä omaa työnohjaajaa sisällönosaamisen näkökulmasta. Työnohjauksella pyritään siis lisäämään ohjattavan ammatillista osaamista, työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ehkäisemään työstä aiheutunutta uupumusta, stressiä ja rutinoitumista.

Terapiapalvelu Usvassa tarjoan työnohjausta erityisesti lastensuojelun työntekijöille, toisille psykoterapeuteille, opettajille ja kaikille, jotka työskentelevät traumatisoituneiden tai lasten, nuorten tai aikuisten parissa. Erilaiset vakavat traumat, kuten kiintymyssuhdetraumat ja seksuaalitraumat ovat erityisosaamistani, joiden kanssa työskentelen päivittäin. Tarvittaessa tarjoan myös ryhmätyönohjausta sekä johdon konsultointia.