Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut1. Koulutus

Kaikki traumoihin, kiintymyssuhteisiin, perheisiin, lapsiin, nuoriin, seksuaalisuuteen sekä hoitotyönaihealueisiin liittyvät koulutukset ja luennot tilauksesta. Esimerkkejä aihealueista:

1. Kehittämistoiminta

  • Työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittäminen
  • aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
  • Parempi työilmapiiri
  • Työssä jaksaminen ja itsestä huolehtiminen
  • Työturvallisuuden parantaminen

2. Lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvuun liittyvät aiheet, perheterapian ja yksilöpsykoterapian keinot lasten ja nuorten ongelmissa

3. Kiintymyssuhteet, kiintymyssuhdetraumojen hoito

4. Vakavat varhaiset traumat ja niiden hoito, henkilökunnan jaksaminen auttamistyössä

5. Seksuaalinen väkivalta, raiskaustrauma – näiden hoito ja kohtaaminen

6. Pikkulapsivaiheen haasteet ja niistä selviytyminen

7. Väkivallan torjunta koulussa ja työpaikalla

10 Väkivaltaisen potilaan/asiakkaan kohtaaminen

11. Huostaanotettujen lasten ja nuorten haasteet

12. Adoptio – matka vanhemmaksi, adoptiolasten haasteet

13. Miten rakastaa ja kiintyä kun itse ei ole saanut rakkautta ja kiintymystä

14. Lastensuojelun henkilökunnan tilauskoulutukset

15. Sijaistraumatisoituminen ja siitä selviytyminen

Koulutukset tai koulutustilaisuuksien alustukset sovitaan tarkemmin tilaajan toiveiden ja kohderyhmän tarpeiden mukaan.