Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut1. Koulutus

Kaikki perheisiin, lapsiin, nuoriin, seksuaalisuuteen sekä hoitotyönaihealueisiin liittyvät koulutukset ja luennot tilauksesta. Esimerkkejä aihealueista:

  • Seksuaalisuuden kohtaaminen hoitotyössä
  • Pitkäaikaissairaat ja seksuaalisuus
  • Ikääntyminen ja seksuaalisuus
  • Seksuaalisuus ja vammaisuus

2. Kehittämistoiminta

  • Työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittäminen
  • aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
  • Parempi työilmapiiri
  • Työssä jaksaminen ja itsestä huolehtiminen

3. Lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvuun liittyvät aiheet, perheterapian keinot lasten ja nuorten ongelmissa

4. Nainen ja seksuaalisuus eri ikäkausissa

5. Parisuhde paremmaksi

6. Pikkulapsivaiheen haasteet ja niistä selviytyminen

7. Äidiltä tyttärelle, isältä pojalle

8. Apuvälineet seksuaalisuuden tukena ja ilona

9. Väkivallan torjunta koulussa ja työpaikalla

10 Väkivaltaisen potilaan/asiakkaan kohtaaminen

11. Työturvallisuuden parantaminen

12. Työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

13. Eläinavusteiset menetelmät kuntoutuksessa

14. Kiintymyssuhdetraumat ja niiden hoito

15. Adoptio – matka vanhemmaksi

Koulutukset tai koulutustilaisuuksien alustukset sovitaan tarkemmin tilaajan toiveiden ja kohderyhmän tarpeiden mukaan.