Psykoterapia

PsykoterapiaPsykoterapiaan hakeudutaan usein elämän kriisikohdissa tai pitkään jatkuneen pahan olon takia. Pahan olon takaa saattaa paljastua vanhoja pettymyksiä ja menetyksiä sekä traumaattisia kokemuksia. Toisinaan kyseessä on jumiutuneet vuorovaikutussuhteet, joista ei enää itsekseen löydä ulospääsyä. Psykoterapiaan hakeuduttaessa on usein edessä jopa vuosia kestävä tutkimusmatka omaan ja tarvittaessa läheistenkin mieleen ja menneisyyteen.

Psykoterapiassa on kyse kahden tai useamman ihmisen väliseen vuorovaikutukseen perustuvasta hoitomuodosta, jossa ihminen keskustelee psykoterapeutin kanssa tai esimerkiksi terapiaryhmässä niistä asioista, joiden vuoksi hän on terapiaan hakeutunut. Psykoterapia voidaan järjestää esimerkiksi niin, että käyt keskustelemassa joko yksin psykoterapeutin kanssa tai sitten pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiassa. Vaikka psykoterapiassa pääasiallinen hoitomuoto on keskustelu ei  kyseessä kuitenkaan ole pelkästään tavallinen keskustelu. Psykoterapiassa pyritään poistamaan tai lievittää psyykkisiin häiriöihin liittyvää kärsimystä tai muita elämän ongelmia.

Psykoterapeutin ja asiakkaan välisen suhde on arvioitu tärkeimmäksi asiaksi psykoterapeuttisen hoidon onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi kannattaa heti alkuun etsiä juuri itselleen sopiva terapeutti esimerkiksi käymällä useamman kuin yhden terapeutin luona keskustelemassa. Näitä alkukeskusteluja on yleensä 1-3, jonka jälkeen asiakas päättää yhdessä terapeutin kanssa jatketaanko terapiasuhdetta. Tunnistat hyvän psykoterapeutin siitä, että hän on läsnä terapiatilanteessa, mikä voi tuntua kokemuksena kuulluksi tulemisesta ja terapeutin aidosta ja empaattisesta kiinnostuksesta elämääsi kohtaan. Terapeutin tehtävä ei ole suhtaudu moralisoiden, paheksuen tai mitätöiden kertomiasi kokemuksia kohtaan.

Terapiassa käsitellään usein hyvinkin kipeitä asioita ja niiden läpikäynti voi tuntua raskaalta ja vaikealta. Joskus tällaisessa tilanteessa saattaa tehdä mieli lopettaa terapia tai saatat ajatella, että terapeutti on huono, kun on raskasta ja joskus saattaa jopa mielessä käydä terapian lopettaminen. Vaikeiden asioiden läpikäynnin ei kuitenkaan ole helppoa, koska ne ovat vaikeita asioita. Aina asiakkaan ei ole helppo edes pukea sanoiksi niitä vaikeita asioita, tapahtumista saattaa olla kulunut pitkä aika tai muistikuvat ovat hataria. Joskus saattaa olla niin, että tietoinen mieli ei tavoita tapahtuneita asioita vaan keho on säilönyt muistot erilaisina kipuina ja vaivoina. Terapeutin tehtävänä on auttaa sinua käsittelemään myös näitä ns. kehonmuistoja.

Terapiaprosessin alussa solmitaan terapiasopimus, mikä sitoo kumpaakin osapuolta. Tämä tuo turvaa ja selkeyttä terapiaan. Miten sitten voit hakeutua psykoterapiaan?

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan voi hakeutua

  • itsenäisesti, jolloin hoidon kustannukset maksaa asiakas itse tai
  • Kelan tukemana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai kuntoutuspsykoterapiana http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia 
  • Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella
  • Alle 16 -vuotiaiden psykoterapian järjestämisestä vastaa julkinen terveydenhuolto, jota kautta lapsen/nuoren on mahdollisuus saada lähete kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jonka palveluntuottajana toimimme

Itsenäisesti psykoterapeutin vastaanotolle hakeutuessa voit ottaa yhteyttä suoraan psykoterapeuttiin ja keskustella hoidon aloittamisesta jolloin et myöskään tarvitse lääkärinlausuntoa tai -lähetettä.. Vuodessa kuntoutuspsykoterapiaa korvataan 25–80 kertaa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa. Vaikka hakeutuisit psykoterapiaan itsenäisesti, terapian laadun varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa valita terapeutti, jolla on oikeus käyttää Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämää Psykoterapeutin ammattinimikettä, jonka voit tarkistaa täältä: https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Meiltä Terapiapalvelu Usvasta sinun on mahdollisuus saada lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, joka on kuntoutujalle ilmainen. Toimimme myös yhteistyössä eri sairaanhoitopiirien kanssa.  Terapauttina toimii Valviran ja kelan hyväksymä TtM, (ET) psykoterapeutti, perheterapeutti Katja Keränen. Katja on erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten vakavien traumojen hoitoon (mm. EMDR, DDT-terapia, kiintymyssuhdetraumat, dissosiaatiohäiriöt).