Yksilöpsykoterapia

PsykoterapiaYksilöpsykoterapiaan hakeudutaan usein elämän kriisikohdissa tai pitkään jatkuneen pahan olon takia. Pahan olon takaa saattaa paljastua vanhoja pettymyksiä ja menetyksiä sekä traumaattisia kokemuksia. Toisinaan kyseessä on jumiutuneet vuorovaikutussuhteet, joista ei enää itsekseen löydä ulospääsyä. Psykoterapiaan hakeuduttaessa on usein edessä jopa vuosia kestävä tutkimusmatka omaan ja tarvittaessa läheistenkin mieleen ja menneisyyteen.

Psykoterapiassa on kyse kahden tai useamman ihmisen väliseen vuorovaikutukseen perustuvasta hoitomuodosta, jossa ihminen keskustelee psykoterapeutin kanssa niistä asioista, joiden vuoksi hän on terapiaan hakeutunut. Yksilöpsykoterapia voidaan järjestää esimerkiksi niin, että pääsääntöisesti käyt keskustelemassa kahdestaan psykoterapeutin kanssa mutta välillä mukaan voivat tulla myös puoliso, vanhempi tai lapsi. Vaikka psykoterapiassa pääasiallinen hoitomuoto on keskustelu ei kyseessä kuitenkaan ole pelkästään tavallinen keskustelu. Psykoterapiassa pyritään poistamaan tai lievittää psyykkisiin häiriöihin liittyvää kärsimystä tai muita elämän ongelmia.

Yksilöpsykoterapian keskeisiä piirteitä ovat:

  1. Luottamuksellinen ympäristö: Terapiassa luodaan turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö, jossa yksilö voi ilmaista itseään avoimesti ja rehellisesti ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta.
  2. Yksilöllinen tuki: Terapeutti tarjoaa yksilöllistä tukea ja ohjausta yksilön tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Terapeutti auttaa yksilöä tunnistamaan ja työstämään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja käyttäytymismallejaan.
  3. Syvä ymmärrys: Terapeutti auttaa yksilöä saamaan syvempää ymmärrystä omista kokemuksistaan, persoonallisuudestaan ​​ja suhteistaan. Tämä auttaa yksilöä löytämään juurisyyt ongelmiinsa ja kehittämään kestäviä muutoksia.
  4. Työskentely vaikeiden tunteiden kanssa: Yksilöpsykoterapia tarjoaa turvallisen tilan käsitellä vaikeita tunteita, kuten ahdistusta, masennusta, vihaa tai surua. Terapeutti auttaa yksilöä tunnistamaan, ymmärtämään ja hyväksymään näitä tunteita sekä löytämään terveellisiä tapoja käsitellä niitä.
  5. Muutos ja kasvu: Yksilöpsykoterapia kannustaa yksilöä muutokseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Terapeutti auttaa yksilöä kehittämään uusia näkökulmia, taitoja ja käyttäytymismalleja, jotka edistävät terveellisempää ja tyydyttävämpää elämää.

Yksilöpsykoterapiaan sisältyy usein seuraavia elementtejä:

  1. Tunnetyöskentely: Yksilöpsykoterapiassa asiakas työskentelee terapeutin kanssa tunnistamaan ja työstämään omia tunteitaan, kuten ahdistusta, masennusta, vihaa tai pelkoa. Tämä voi auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin omia reaktioitaan ja tunnistamaan tunteiden taustalla olevia syitä.
  2. Ajattelutapojen ja uskomusten tutkiminen: Terapeutti auttaa asiakasta tarkastelemaan omia ajattelutapojaan, uskomuksiaan ja sisäisiä mallejaan. Tavoitteena on tunnistaa ja haastaa mahdollisesti haitallisia ajatusmalleja ja uskomuksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti asiakkaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
  3. Käyttäytymismuutokset: Yksilöpsykoterapia voi sisältää työskentelyä käyttäytymismuutosten parissa. Asiakas voi oppia uusia taitoja ja strategioita, jotka auttavat heitä selviytymään paremmin arjen haasteista ja parantamaan toimintatapojaan.
  4. Itsetuntemuksen lisääminen: Yksilöpsykoterapia tarjoaa turvallisen tilan asiakkaalle tutkia itsetuntemustaan, omia tarpeitaan ja tavoitteitaan. Tämä voi auttaa asiakasta rakentamaan terveellisempiä suhteita itseensä ja muihin.
  5. Terapeuttinen suhde: Terapeuttinen suhde on keskeinen osa yksilöpsykoterapiaa. Terapeutti tarjoaa empaattista kuuntelua, tukea ja ohjausta asiakkaalle heidän matkallaan kohti muutosta ja kasvua.

Psykoterapeutin ja asiakkaan välisen suhde on arvioitu tärkeimmäksi asiaksi psykoterapeuttisen hoidon onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi kannattaa heti alkuun etsiä juuri itselleen sopiva terapeutti esimerkiksi käymällä useamman kuin yhden terapeutin luona keskustelemassa. Näitä alkukeskusteluja on yleensä 1–3, jonka jälkeen asiakas päättää yhdessä terapeutin kanssa jatketaanko terapiasuhdetta. Tunnistat hyvän psykoterapeutin siitä, että hän on läsnä terapiatilanteessa, mikä voi tuntua kokemuksena kuulluksi tulemisesta ja terapeutin aidosta ja empaattisesta kiinnostuksesta elämääsi ja kokemuksiasi kohtaan. Terapeutin tehtävä ei ole suhtautua moralisoiden, paheksuen tai mitätöiden kertomiasi kokemuksia kohtaan eikä myöskään kertoa oikeita vastauksia tai ratkaisuja haasteisiisi.

Terapiassa käsitellään usein hyvinkin kipeitä asioita ja niiden läpikäynti voi tuntua raskaalta ja vaikealta. Joskus tällaisessa tilanteessa saattaa tehdä mieli lopettaa terapia tai saatat ajatella, että terapeutti on huono, kun on raskasta. Vaikeiden asioiden läpikäynnin ei kuitenkaan ole helppoa, koska ne ovat asioita, joita olet pyrkinyt kaikin keinoin välttelemään mahdollisesti hyvinkin pitkään. Aina asiakkaan ei ole edes helppo pukea sanoiksi niitä vaikeita asioita, tapahtumista saattaa olla kulunut pitkä aika tai muistikuvat ovat hataria. Joskus saattaa olla niin, että tietoinen mieli ei tavoita tapahtuneita asioita vaan keho on säilönyt muistot erilaisina kipuina, tuntemuksina ja vaivoina. Terapeutin tehtävänä on auttaa sinua käsittelemään myös näitä ns. kehonmuistoja.

Terapiaprosessin alussa solmitaan terapiasopimus, mikä sitoo kumpaakin osapuolta. Tämä tuo turvaa ja selkeyttä terapiaan.

Miten sitten voit hakeutua psykoterapiaan?

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan voi hakeutua

Itsenäisesti psykoterapeutin vastaanotolle hakeutuessa voit ottaa yhteyttä suoraan psykoterapeuttiin ja keskustella hoidon aloittamisesta, jolloin et myöskään tarvitse lääkärinlausuntoa tai -lähetettä. Vuodessa kuntoutuspsykoterapiaa korvataan 40–80 kertaa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa. Vaikka hakeutuisit psykoterapiaan itsenäisesti, terapian laadun varmistamiseksi on erittäin suositeltavaa valita psykoterapeutti, jolla on oikeus käyttää Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämää Psykoterapeutin ammattinimikettä, jonka voit tarkistaa täältä: https://julkiterhikki.valvira.fi/.

Meiltä Terapiapalvelu Usvasta sinun on mahdollisuus saada lasten, nuorten ja aikuisten psykoterapiaa Kelan kuntoutuspsykoterapiana sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, joka on kuntoutujalle ilmainen. Toimimme myös yhteistyössä eri sairaanhoitopiirien kanssa.  Psykoterapeuttina toimii Valviran ja kelan hyväksymä TtM, (ET) yksilö- ja perhepsykoterapeutti Katja Keränen. Katja on erikoistunut erityisesti lasten, nuorten ja aikuisten vakavien traumojen hoitoon (mm. EMDR, DDT-terapia, kiintymyssuhdetraumat, seksuaalitraumat ja dissosiaatiohäiriöt).