Never stop trying. Never stop believing. Never give up.

Palvelut

Meiltä saat laadukkaita ja ammattitaitoisia mielenterveysalan asiantuntijapalveluita pitkälle koulutettujen ammattilaisten toimesta.

Perhepsykoterapia

Lasten myötä parista tulee perhe, jolloin perheeseen tulee myös uusia haasteita ja vastuita ja samalla myös ongelmia. Jos ongelmia ei kyetä ratkaisemaan perheen omin voimavaroin, on syytä hakea perheen ulkopuolelta apua.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapia on terapiamuoto, jossa yksilö tapaa ammattitaitoisen terapeutin keskustellakseen ja työstääkseen henkilökohtaisia ​​ongelmiaan, haasteitaan ja tunteitaan. Tavoitteena on auttaa yksilöä ymmärtämään itseään paremmin, käsittelemään vaikeita tunteitaan ja ajatuksiaan sekä löytämään keinoja muuttaa haitallisia käyttäytymismalleja.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa perhe- tai paripsykoterapiaan koulutuksen saanut psykoterapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana ja jotka ovat vaikuttaneet siihen, että pari on lähtenyt hakemaan apua.

Seksuaalipsykoterapia

Joskus parisuhteessa tai omassa seksuaalisuudessa tulee eteen sellainen tilanne, missä pelkkä seksuaalineuvonta ei enää riitä vaan tarvitaan yksilöllisempää ja syvemmälle menevämpää apua ja ohjausta.

Eläinavusteinen terapia

Meillä Terapiapalvelu Usvassa ei tällä hetkellä ole eläinavusteista psykoterapiaa tarjolla uuden terapiaeläimen koulutuksen takia. Palvelu palaa valikoimaan aikaisintaan syksyllä 2024. Eläinavusteisessa psykoterapiassa eläimet ovat paikalla suunnitellusti ja vain asiakkaan suostumuksella. Eläimellä on aina selkeä tarkoitus ja tavoite, jotka on yhdessä sovittu. Osa asiakkaista saattaa pelätä eläimiä, jolloin eläin ei niinä päivinä ole paikalla.

Toimintaidea

"Being unique is better than being perfect."

Toimintaideanamme ovat ehdoton luottamuksellisuus, ammattieettisyys, asiakaslähtöisyys ja inhimillisyys. Toimintamme perustuu tiiviiseen, luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Toimintaa ohjaavat eri osapuolten tarpeet ja päämääränä on aina todellinen asiakaslähtöisyys.

Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada monipuolista apua samalta toimijalta ja samalla kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta on kaikkien hoitoon osallistuvien hallinnassa.

Asiantuntijat

Ammattilaistemme koulutukset ja pitkät työkokemukset mahdollistavat avun tarjoamisen kaiken ikäisille.
Uploaded image

Katja Keränen

(ET) psykoterapeutti,
yksilö- ja perheterapeutti (Kela, Valvira)
(ET) seksuaaliterapeutti, TtM, sh, th ja eläinavusteinen terapeutti,
ART- ohjaaja,
vakavan varhaisen traumatisoitumisen- ja dissosiaatiohäiriön pitkät jatko- opinnot, DDP- peruskoulutus, Emdr-terapeutti, Kognitiivinen käyttäytymisterapeutti
Uploaded image

Ajankohtaista