Never stop trying. Never stop believing. Never give up.

Palvelut

Meiltä saat laadukkaita ja ammattitaitoisia mielenterveysalan asiantuntijapalveluita pitkälle koulutettujen ammattilaisten toimesta.

Perhepsykoterapia

Lasten myötä parista tulee perhe, jolloin perheeseen tulee myös uusia haasteita ja vastuita ja samalla myös ongelmia. Jos ongelmia ei kyetä ratkaisemaan perheen omin voimavaroin, on syytä hakea perheen ulkopuolelta apua.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapiaan hakeudutaan usein elämän kriisikohdissa tai pitkään jatkuneen pahan olon takia. Pahan olon takaa saattaa paljastua vanhoja pettymyksiä ja menetyksiä sekä traumaattisia kokemuksia.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa perhe- tai paripsykoterapiaan koulutuksen saanut psykoterapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana ja jotka ovat vaikuttaneet siihen, että pari on lähtenyt hakemaan apua.

Seksuaalipsykoterapia

Joskus parisuhteessa tai omassa seksuaalisuudessa tulee eteen sellainen tilanne, missä pelkkä seksuaalineuvonta ei enää riitä vaan tarvitaan yksilöllisempää ja syvemmälle menevämpää apua ja ohjausta.

Eläinavusteinen terapia

Meillä Terapiapalvelu Usvassa terapiaeläiminä käytetään Maine coon kissoja Kaapoa ja Viljaa työkavereina. Eläimet ovat paikalla suunnitellusti ja vain asiakkaan suostumuksella. Eläimellä on aina selkeä tarkoitus ja tavoite, jotka on yhdessä sovittu. Osa asiakkaista saattaa pelätä eläimiä, jolloin eläin ei niinä päivinä ole paikalla.

Toimintaidea

"Being unique is better than being perfect."

Toimintaideanamme ovat ehdoton luottamuksellisuus, ammattieettisyys, asiakaslähtöisyys ja inhimillisyys. Toimintamme perustuu tiiviiseen, luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Toimintaa ohjaavat eri osapuolten tarpeet ja päämääränä on aina todellinen asiakaslähtöisyys.

Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada monipuolista apua samalta toimijalta ja samalla kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta on kaikkien hoitoon osallistuvien hallinnassa.

Asiantuntijat

Ammattilaistemme koulutukset ja pitkät työkokemukset mahdollistavat avun tarjoamisen kaiken ikäisille.
Uploaded image

Katja Keränen

(ET) psykoterapeutti,
yksilö- ja perheterapeutti (Kela, Valvira)
(ET) seksuaaliterapeutti, TtM, sh, th ja eläinavusteinen terapeutti,
ART- ohjaaja,
vakavan varhaisen traumatisoitumisen- ja dissosiaatiohäiriön pitkät jatko- opinnot, DDP- peruskoulutus, Emdr-terapeutti, Kognitiivinen käyttäytymisterapeutti
Uploaded image

Ajankohtaista

Ota yhteyttä