Terapiapalvelut työhyvinvointiin

Haluatko pitää huolta, että henkilökuntasi ja sinä itse työnantajana voitte hyvin ja samalla liiketoimintasi on turvattu? Tähän tarpeeseen vastaavat työhyvinvointia tukevat psykoterapiapalvelut. Psykoterapiapalveluiden tarjoaminen yrityksen työntekijöille on nopea tapa tarjota henkilökunnalle mahdollisuus palauttaa tai tukea työkykyä yksittäisissä kriisitilanteissa, johtuvat ne sitten työstä tai henkilökohtaisen elämän asioista. Niin yritykset kuin niiden työntekijätkin kokevat ajoittain kriisejä ja haasteita, jotka vaikuttavat työntekijöiden työssä jaksamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Näissä tilanteissa voit työnantajana tarjota työntekijöillesi nopean pääsyn lyhytpsykoterapiaan, joka mahdollistaa työntekijän nopean paluun työn pariin. Jos tämä lyhytinterventio ei ole riittävä, on työntekijä mahdollista ohjata pidemmän avun pariin, joka puolestaan tukee työkykyä mahdollistamalla työntekijän työssä käymisen koko psykoterapiaprosessin ajan.

Työhyvinvointia tukevassa psykoterapiassa psykoterapeutti voi auttaa joko yksittäistä henkilökunnan jäsentä tai esim. pientä työryhmää käsittelemään mm. työpaikalla tapahtuneita yllättäviä tilanteita, kuten irtisanomisia, lomautuksia tai yllättäviä sairastumisia.  Sopimukseen voidaan myös lisätä palvelu, jossa psykoterapeutti auttaa myös selvittämään henkilökunnan yleistä vointia sekä tarjota työhyvinvointia edistäviä ohjeita ja neuvoja.

Psykoterapeutin käyttäminen liiketoiminnan tukena on hyödyllistä yrityksen johdolle mm. turvaamalla liiketoiminnan jatkumisen mahdollisessa kriisitilanteessa. Yrityksen järjestämänä psykoterapia on aina salassapitovelvollisuuden alaista eli työntekijän tietoja ei kerrota työnantajalle. Psykoterapiapalveluiden tarjoaminen osana yrityksen työhyvinvointipalveluita on nouseva trendi ja on palveluna laajenemassa koko ajan. Työnantajat ovat koko ajan tietoisempia työntekijöiden psyykkisen hyvinvoinnin merkityksestä liiketoiminnalle, hyvinvoivat työntekijät lisäävät tuottavuutta ja sitoutuvat yrityksiin.

Työhyvinvointia lisäävissä psykoterapiapalveluissa mietitään useimmiten seuraavia asioita:

 • Mikä rooli sinulla on useimmiten ryhmädynamiikassa, minkä toivoisit sen olevan, miksi?
 • Mitkä roolit ovat sinulle eniten tyydyttäviä ja mitkä aiheuttavat eniten stressiä?
 • Millainen muiden käyttäytyminen auttaa sinua eniten ja miksi?
 • Millainen muiden käytös häiritsee sinua eniten ja miksi?
 • Mitkä ovat ainutlaatuiset vahvuutesi?
 • Mitkä ovat heikkouksiasi ja mitä Asialle voi tehdä?

Työskentely psykoterapeutin kanssa voi tarjota monia hyötyjä työntekijälle, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti heidän työhyvinvointiinsa ja kokonaisvaltaiseen elämänlaatuunsa. Tässä on joitakin näistä hyödyistä:

 1. Stressin hallinta: Psykoterapeutti voi auttaa työntekijää tunnistamaan ja käsittelemään stressitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa heidän työhönsä. Työskentely terapeutin kanssa voi tarjota keinoja stressin hallintaan ja mielenrauhan löytämiseen.
 2. Ahdistuksen ja masennuksen hoito: Psykoterapia voi tarjota tehokkaita hoitokeinoja ahdistuksen ja masennuksen oireisiin. Työntekijät, jotka kärsivät näistä mielialahäiriöistä, voivat saada apua ja tukea psykoterapeutilta, mikä voi parantaa heidän kykyään selviytyä ja suoriutua työstään.
 3. Itsetuntemuksen lisääntyminen: Psykoterapia voi auttaa työntekijöitä lisäämään itsetuntemustaan ja ymmärtämään paremmin omia tarpeitaan, tavoitteitaan ja rajojaan. Tämä voi auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä työelämässä ja parantamaan vuorovaikutusta muiden kanssa.
 4. Työ- ja elämän tasapainon edistäminen: Psykoterapeutti voi auttaa työntekijää löytämään tasapainon työn ja muun elämän välillä. Työskentely terapeutin kanssa voi auttaa asettamaan tavoitteita ja rajoja, jotka edistävät terveellistä elämäntapaa ja hyvinvointia.
 5. Konfliktien hallinta: Psykoterapeutti voi tarjota työkaluja ja strategioita konfliktien hallintaan työpaikalla. Työntekijät voivat oppia terveellisiä kommunikaatiotaitoja ja konfliktien ratkaisukeinoja, jotka voivat vähentää stressiä ja parantaa työilmapiiriä.
 6. Itsetunnon ja itsetunnon vahvistaminen: Psykoterapia voi auttaa työntekijöitä vahvistamaan itsetuntoaan ja itsetuntoaan. Tämä voi parantaa heidän luottamustaan ​​omien kykyjensä ja päätöstensä suhteen työpaikalla.

Kaiken kaikkiaan työskentely psykoterapeutin kanssa voi tarjota työntekijälle mahdollisuuden käsitellä mielenterveysongelmiaan, parantaa hyvinvointiaan ja oppia taitoja, jotka auttavat heitä menestymään työssään ja elämässään yleisesti.

Terapian käyttö työhyvinvoinnin edistämisessä voi sisältää seuraavia osa-alueita:

 1. Työpaikkakonsultointi: Terapeutit voivat tarjota konsultointipalveluita työpaikoille, jotka haluavat parantaa työntekijöidensä hyvinvointia ja työilmapiiriä. Tämä voi sisältää työntekijöiden stressinhallintataitojen opettamista, työyhteisön konfliktien ratkaisua tai terveellisen kommunikaation edistämistä.
 2. Yksilöllinen terapia: Työpaikalla voi tarjota mahdollisuuden yksilölliseen terapiaan työntekijöille, jotka kamppailevat stressin, ahdistuksen, masennuksen tai muiden psyykkisten haasteiden kanssa. Työntekijät voivat saada apua ja tukea käsitellessään näitä haasteita, mikä voi parantaa heidän työkykyään ja hyvinvointiaan.
 3. Ryhmäterapia: Ryhmäterapia voi tarjota foorumin työntekijöille jakaa kokemuksiaan, oppia toisiltaan ja tukea toisiaan työpaikan haasteiden käsittelemisessä. Tämä voi auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistamaan työyhteisön sosiaalisia suhteita.
 4. Koulutus ja työpajat: Terapeutit voivat tarjota koulutusta ja työpajoja työntekijöille ja johdolle stressinhallinnasta, työelämän tasapainosta, konfliktien ratkaisusta ja muiden hyvinvointia edistävien taitojen kehittämisestä.
 5. Työhyvinvointiohjelmat: Terapeutit voivat auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan työhyvinvointiohjelmia, jotka tarjoavat työntekijöille resursseja ja työkaluja oman hyvinvointinsa parantamiseksi. Tämä voi sisältää esimerkiksi terveellisten elämäntapojen edistämistä, rentoutumistekniikoiden opettamista tai työn ja perhe-elämän tasapainon tukemista.

Terapian käyttö työhyvinvoinnin edistämisessä voi parantaa työilmapiiriä, vähentää sairauspoissaoloja, lisätä työntekijöiden sitoutuneisuutta ja luovuutta sekä edistää organisaation menestystä ja tehokkuutta. Tämä lähestymistapa tunnustaa, että työntekijöiden hyvinvointi on keskeinen osa organisaation menestystä ja kestävyyttä.

Terapia henkilöstöetuna on alihyödynnetty mahdollisuus – Lue vinkit edun käyttöön

Vuonna 2021 tullut muutos ei vaadi enää lääkärin lähetettä terapiapalveluihin. Työnantajat voivat tarjota erilaisia terapiamuotoja työhyvinvoinnin tueksi verovapaasti.

 Työnantajien on ollut mahdollista tarjota erilaisia terveydenhuollon palveluita henkilöstöetuna työntekijöilleen vuodesta 2021 lähtien. Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Satu Grekinin mukaan mahdollisuutta etuun on kuitenkin hyödynnetty toistaiseksi vasta vähän.

Terveydenhuollon palvelu voi olla kätevä tapa edistää työntekijöiden hyvinvointia, motivointia ja työkykyä ilman työterveyshuollon osallisuutta tai sen lisänä.

– Käyttäjän eli työntekijän näkökulmasta esimerkiksi mielenterveyspalveluiden käyttöön voi olla matalampi kynnys, jos se on erillinen palvelu, Grekin kertoo kokemuksista.

Fysioterapia on terapiamuodoista yleisin ja perinteisin, ja sitä käyttävät useat fyysistä työtä tekevien työntekijöiden työnantajat muun muassa ergonomiaohjaukseen. Mielenterveyspalvelut ovat kuitenkin nostaneet suosiotaan.

– Esimerkiksi IT-alalla, missä voi olla paljon paineita, mielenterveyspuolen palvelut ovat olleet tervetulleita. Toisaalta kuntoutusyrittäjät kertovat, että terapiapalveluita käytetään psyykelääkeistä vieroittautumiseen. Usein mielenterveyshaasteita hoidetaan pillerit edellä, mistä vieroittautumiseen sitten tarvitaan tukea, Grekin kertoo.

Myös ravitsemusterapia on kasvattanut suosiotaan tapana tukea työntekijöiden hyvinvointia.

Verovapaus ei vaadi lääkärin lähetettä

Vuonna 2021 tapahtunut muutos tarkoitti sitä, että terapiapalveluita voi järjestää verovapaasti. Aikaisemmin vaadittiin lääkärin lähete.

Kuntoutusyrittäjät kertoo sivuillaan, että verovapaus tarkoittaa sitä, että työnantaja ei suorita tarjoamastaan edusta palkan sivukuluja, ja työntekijälle edun arvo ei ole veronalaista tuloa. Verovapauteen ei tarvita enää lääkärin lähetettä.

Verohallinto käyttää uudesta edusta nimitystä vapaaehtoinen työterveyshuolto. Oikeudellisesti kyse on tuloverolain (1535/1992) 69 §:n mukaisesta työnantajan järjestämästä terveydenhuollosta.

Kolme tapaa tarjota

Terapiaa henkilöstöetuna voi tarjota kolmella tavalla. Yksinkertaisin tapa on sopia henkilöstöedun tarjoamisesta suoraan terapiayrittäjän kanssa.

Terapia voi olla myös osa työterveyshuoltoa, jolloin työnantaja määrittää, mitä terapiamuotoja työnantajan kustantaa, ja työterveyshuolto tuottaa ne.

Jos työntekijät käyttävät terapiapalveluita osana työterveyshuoltoa, työnantaja voi hakea asioinneista korvausta Kelalta. Kelan korvaama työterveyshuolto pitää hankkia yhdeltä ja samalta taholta. Työntekijä tai -antaja eivät voi vaikuttaa siihen, keneltä terapiaa saadaan.

Terapiaedun voi järjestää myös kohdennetulla maksuvälineellä, kuten Smartum, Edenred tai E-Passi ja vastaavat. Tällöin fysioterapiasta on sovittu työterveyttä koskevassa ohjesäännössä, työnantaja on määritellyt paikat, joissa kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää ja työnantaja on antanut työntekijälle lähetteen, jossa työnantajan kustantamien palveluiden sisältö on määritelty.

Työnantajan tulee määritellä tarjoamansa terveydenhuollon laajuus kirjallisesti etukäteen. Laajuus tarkoittaa käytännössä, mitä terveydenhoitopalvelua, miltä palveluntarjoajalta ja enimmillään kuinka paljon niitä voi käyttää, esimerkiksi 5 -10 käyntiä vuodessa. Verovapaudelle sinänsä ei ole euromääräistä ylärajaa.

Laadi suunnitelma

Verovapaaksi katsottavien terveydenhuoltopalveluiden tulee perustua joko työnantajan laatimaan kirjalliseen terveydenhoito-ohjesääntöön, työ- tai virkaehtosopimuksiin tai edellisiä vastaaviin asiakirjoihin, esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelma, joissa järjestelyjen tai korvattavien terveydenhuoltopalvelujen taso ja laajuus on määritelty.

Asiakirjan muoto on vapaa. Jos edun sisältöä ja laajuutta ei ole määritelty etukäteen mihinkään todennettavissa olevaan asiakirjaan, työntekijälle tarjotusta edusta maksetaan myös palkan sivukulut. Näin käy esimerkiksi silloin, kun työntekijä asioi oma-aloitteisesti terveyspalveluissa ja toimittaa jälkikäteen tositteet työnantajalle.

Edun verovapauteen ei vaikuta se, laskuttaako lääkäri suoraan työnantajaa vai maksaako työntekijä laskun itse ja perii kulut työnantajalta.

Askeleet edun käyttöön ottamiseen:

1. Tutustu eri palveluihin, ja päätä, mitä tarjoat henkilöstöllesi

2. Kysy valitsemaltasi palveluntarjoajalta tarjousta suorasta sopimuksesta henkilöstöllesi (vähemmän välikäsiä)

3. Päätä, järjestätkö edun a) suoralla sopimuksella, b) kohdennetulla maksuvälineellä, Smartum, Edenred tai E-Passi ja vastaavat, vai c) työterveydenhuoltosi kautta

4. Laadi tarvittava asiakirja henkilöstölle, esimerkiksi työpaikkaterveydenhuollon toimintasuunnitelma

5. Kerro edusta henkilöstöllesi, ja kannusta edun käyttöön

Yllä suora lainaus: https://www.yrittajat.fi/uutiset/terapia-henkilostoetuna-on-alihyodynnetty-mahdollisuus-lue-vinkit-edun-kayttoon/