Neurosonic

Neurosonic lähettää kehoon erittäin matalataajuista värähtelyä, joka edistää kehon luonnollisia korjaavia ominaisuuksia erityisesti unen laadun ja tehon kautta. Neurosonicin rentoutusmenetelmä ohjaa meditaation kaltaiseen tilaan, jossa värähtelyllä pyritään vaikuttamaan suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin mielen ei tarvitse työskennellä rentoutuakseen. Neurosonicin avulla hermoston mekanismit aktivoituvat ja stressiperäiset oireet, kuten ahdistuneisuus, unihäiriöt ja myös kivun on mahdollista helpottua.

Neurosonicissa on käytössä eri tehoalueita, joista pystytään löytämään jokaiselle sopiva vahvuus ja ohjelma. Neurosonicin aiheuttama värähtely auttaa niin urheilijaa kuin työssä stressaantunutta palautumaan nopeammin ja aktivoivilla ohjelmilla herätellään kehoa tuleviin suorituksiin nostamalla vireystilaa. Rentoutusmenetelmä sopii kaikenikäisille ja on turvallinen käyttää. Esimerkiksi sydämentahdistimet, kipustimulaattorit tai metalliset keinonivelet eivät estä Neurosonicin käyttöä.

Psykoterapiassa neurosonic on käytössä yhtenä menetelmänä terapiakokonaisuudessa. Usein psykoterapiaan hakeutuva ihminen on jo pitkään kärsinyt negatiivisesta stressistä jolloin elimistö ei enää toimi normaalilla tavalla. Stressi on aina keholle ja mielelle uhka, jolloin keho asettuu ”taistele tai pakene” -tilaan. Tälläinen ”taistele tai pakene-tila” tarkoittaa aivojen ja lisämunuaisen kuoren välisen HPA-akselin yliaktivoitumista. Tällöin keho tuottaa jatkuvasti liikaa kortisolia, joka on selviytymiseen liittyvä välittäjäaine. Usein myös adrenaliinitasot ovat aivan liian korkealla.

Tälläinen kehollinen stressi voi aiheuttaa epämääräisiä ja selittämättömiä psykofyysisiä kipuja, vatsaoireita, unettomuutta ja ahdistusta ja pitkittyessään johtaa masennukseen välittäjäainemuutosten, psyykkisen paineen ja heikentyneen unen laadun myötä. Usein psykoterapiaan hakeutuva ihminen kuvaa stressin psyykkisenä ilmiönä, eikä ole välttämättä tullut edes ajatelleeksi, että stressi on suurimmalta osin elimistössämme vaikuttava fysiologinen epätasapaino, jolloin kehon tärkein tehtävä on elämän ylläpitäminen ja kaikki sitä uhkaava toiminta aiheuttaa meissä stressireaktioita yksilöllisellä tavalla. Jotta tälläisestä kehollisesta stressistä pääsisi eroon, tulisi elimistössä olevaan epätasapainoon pyrkiä vaikuttamaan myös fysiologisesti jossa neurosonic astuu avuksi. Voimme puhumalla ja muuttamalla automaattisia ja usein haitallisia ajatusvääristymiä pyrkiä vaikuttamaan pitkittyneeseen stressiin, mutta se vie ajallisesti usein huomattavan paljon kauemmin. Kun keho saadaan rauhoittumaan ulkoisen stimulaation avulla, ajattelun muutos stressitekijöiden suhteen on huomattavasti helpompaa.

Terapiapalvelu Usvassa työskentelen usein traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa, jolloin voin säädellä erilaisilla Neurosonicin hoito-ohjelmilla asiakkaiden vireystiloja lähemmäs toivottua, optimaalista tasoa, jolloin traumaattisten kokemusten käsitteleminen ja integroiminen osaksi asiakkaan elämänhistoriaa mahdollistuu helpommin ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden työstää traumaattista kokemustaan myös kehon tasolla.

Univaikeuksista kärsivien asiakkaiden kohdalla Neurosonic-patjalla pyritään lisäämään asiakkaan psyykkisiä sekä fyysisiä voimavaroja Neurosonicin palauttavilla ja rentouttavilla ohjelmilla. Erilaisia jännitys- ja ahdistusoireita pyritään taas hoitamaan rentoutushoitojen avulla, joka auttaa aktivoimaan parasympaattista hermostoa rauhoittamalla elimistöä, sydämensykettä sekä tasaamalla verenpainetta ja rentouttamalla lihaksia. Myös adhd:hen ja add-tyyppiseen oirehdintaan on mahdollista saada apua Neurosonic-hoidon avulla pyrkimällä vaikuttamaan dopamiireseptoreiden vajaukseen aivoissa. Dopamiinireseptoreiden vajauksen vuoksi monet ADHD:n kanssa kamppailevat ovat fyysisesti aktiivisia ja kompensoivat dopamiinivajetta liikkeillään ääreishermostoa ärsyttääkseen. Tämä on täysin luonnollinen vaste, ei huonoa käytöstä vaan pyrkimys homeostaasiin. Neurosonicin ohjelma ja värähtelytaso valitaan sen mukaan useimmille aktivoinniksi, jotta tulisi samanlainen vaikutus kuin mitä liikkumalla saadaan. Rentoutus yksistään saattaa lähinnä lisätä serotoniinia jolloin oireet voi puolestaan pahentua. Kysymys on siis laajemmasta kokonaisuudesta kuin pelkästä dopamiinivajesta. Kyseessä on siis eri juttu kuin hermoston stressiperäinen ylitila. Dopamiinin lisäys tarkoittaa samalla parempaa tarkkaavaisuutta.

LÄHTEET: www.neurosonic.fi

Katso myös:

https://neurosonic.fi/pages/tutkimukset

https://www.theseus.fi/handle/10024/54640

https://news.cision.com/fi/caprice-consulting-oy/r/neurosonic-matalataajuushoidosta-apua-unettomuuteen—uusi-tutkimus-antaa-lupaavia-tuloksia,c9485077

https://neurosonic.zendesk.com/hc/fi/articles/360019001373-Neurosonic-matalataajuusmenetelma-n-vaikutukset-kroonisissa-keuhkosairauksissa

file:///C:/Users/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4/Downloads/Neurosonic%20kivun%20lievityksen%20tukena.pdf