EMDR-terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR – menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline.

Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset, sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita. EMDR – menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.
Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista.

Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa.

Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

EMDR – lähestymistapa psyykkisten traumojen hoidossa
EMDR on terapeuttinen lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen hoidossa myös Suomessa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten puolia. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa, joka on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja traumatisoituneen muistin hoitoon. Nykyisin hoitoa käytetään paljon laajemmin muun muassa lentopelon, uhkapelin, erilaisten suorituspaineiden, ahdistuksen, surun, persoonallisuushäiriöiden, fobioiden ja paniikkihäiriöiden, sekä onnettomuuksien ja luonnonmullistusten aiheuttamien muistojen hoidossa.
Haitallisten muistojen uudelleen käsittely
Perusajatuksena on, että EMDR nopeuttaa haitallisten muistojen käsittelyä. EMDR liittyy samaan mekanismiin, jolla psyykkinen trauma syntyy. Traumaattisen tapahtuman aikana ihmisen tietojen käsittely ei toimi normaalisti, vaan aivojen oma tiedonkäsittelyjärjestelmä joutuu epätasapainoon, ikään kuin oikosulkuun. EMDR-hoidon avulla jumiutunut muistiaines alkaa prosessoitua uudelleen jolloin muiston käsittely helpottuu, ja normaali, luonnollinen tapa käsitellä muistoa aktivoituu. EMDR mukaileekin automaattista ja luonnollista tapaa käsitellä elämystodellisuuteen liittyviä muistoja. (Vertaa REM-uni, REM rapid eye movements, nopeiden silmänliikkeiden univaihe, jonka aikana silmät liikkuvat nopeasti puolelta toiselle). EMDR-hoidon tärkeimpänä päämääränä on vapauttaa asiakas menneisyyden haitallisista muistoista siten, että hän saa takaisin kyvyn tehdä positiivisia ja joustavia valintoja nykyisyydessä.

LÄHDE: http://www.emdr.fi/

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on psykoterapeuttinen menetelmä, joka on suunniteltu hoitamaan traumaattisia muistoja ja niihin liittyviä oireita. Tämä terapiamuoto kehitettiin alun perin traumaattisten kokemusten käsittelyyn, kuten posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoitoon, mutta sitä käytetään nykyään myös muihin mielenterveyden häiriöihin ja psykologisiin haasteisiin.

EMDR-terapia perustuu ajatukseen, että traumaattiset kokemukset voivat jättää jälkiä aivoihin, jotka häiritsevät normaalia prosessointia ja aiheuttavat oireita kuten ahdistusta, pelkoa ja dissosiaatiota. Tämä terapia auttaa käsittelemään ja käsittelemään näitä traumamuistoja uudelleen, jotta ne eivät enää aiheuttaisi samanlaista stressiä ja ahdistusta.

EMDR-terapia sisältää useita vaiheita:

  1. Historian ottaminen ja arviointi: Terapeutti keskustelee asiakkaan kanssa heidän traumahistoriastaan, oireistaan ​​ja tavoitteistaan. Tämä vaihe auttaa terapeuttia ymmärtämään, mitkä traumaattiset muistot ja tilanteet vaikuttavat eniten asiakkaan elämään.
  2. Stabilisaatio: Ennen varsinaista EMDR-työskentelyä terapeutti auttaa asiakasta kehittämään taitoja emotionaalisen säätelyn ja turvallisuuden tunnetta vahvistamaan. Tämä voi sisältää rentoutumis- ja stressinhallintatekniikoiden opettamista.
  3. Muistojen käsittely: EMDR-terapian keskeinen osa on traumamuistojen käsittely. Tämä voidaan tehdä silmänliikkeiden avulla, mutta myös muilla stimulaatiotavoilla, kuten äänillä tai kosketuksella. Asiakas ohjataan muistamaan traumaattinen tapahtuma samalla kun he keskittyvät silmänliikkeisiin tai muihin stimulaatioihin. Tämän uskotaan auttavan aivoja käsittelemään ja integroimaan traumamuistot terveellisemmällä tavalla.
  4. Uudelleenarviointi: Terapeutti tarkkailee ja arvioi asiakkaan reaktioita ja edistymistä EMDR-työskentelyn aikana ja tarvittaessa sovittaa hoitosuunnitelmaa.
  5. Integraatio ja jälkityö: EMDR-työskentelyn jälkeen asiakas ja terapeutti keskustelevat kokemuksistaan ​​ja käsittelevät mahdollisia uusia oivalluksia ja tunteita, jotka ovat tulleet esiin.

EMDR-terapian tehokkuutta on tutkittu laajasti, ja se on osoittautunut hyödylliseksi monenlaisissa traumaattisissa tilanteissa ja mielenterveyden häiriöissä. Se on suhteellisen lyhytkestoinen terapiamuoto, mutta sen vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia ja merkittäviä.