Psykoseksuaaliterapia

SeksuaaliterapiaJoskus parisuhteessa tai omassa seksuaalisuudessa tulee eteen sellainen tilanne, missä pelkkä seksuaalineuvonta ei enää riitä vaan tarvitaan yksilöllisempää ja syvemmälle menevämpää apua ja ohjausta. Tällöin apua on mahdollista saada psykoseksuaaliterapiasta ja parisuhdeterapiasta. Terapia voidaan toteuttaa yksilö- tai pariterapiana tilanteen mukaan. Jos kyseessä on pariterapia, niin kummallakin osapuolella on paritapaamisten lisäksi myös omia yksilökäyntejä. Terapian kesto vaihtelee muutamista käynneistä muutamien vuosien tiiviiseen terapiatyöskentelyyn. Käyntikerrat ovat yleensä joka toinen viikko. Seksuaali- ja parisuhdeterapiaan voi hakeutua mm. seuraavanlaisten ongelmien vuoksi:

1. Itseen kohdistuvat ongelmat:

 • Haluttomuus tai vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan tai seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen
 • Häpeän, riittämättömyyden tai syyllisyyden tunteet sekä oman kehon hyväksymisen vaikeudet
 • Omaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät ongelmat
 • Seksuaalisten toimintojen häiriöt, kuten kiihottumis-, erektio-, siemensyöksy- ja orgasmivaikeudet sekä yhdyntäkivut ja suorituspaineet

2. Parisuhteeseen tai sen solmimiseen kohdistuvat ongelmat:

 • Parisuhdeongelmat elämän eri vaiheissa
 • Uskottomuus ja rinnakkaissuhteet
 • Läheisyyteen liittyvä ahdistus
 • Vaikeudet solmia ja ylläpitää kestäviä suhteita

3. Sairastumiseen ja vammautumiseen liittyvät kysymykset:

 • Seksuaaliset pakkomielteet ja riippuvuudet
 • Seksuaalisiin erityismieltymyksiin liittyvät kysymykset
 • Traumatisoituminen, joka liittyy seksuaaliseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön

Psykoseksuaaliterapiassa pääpaino on myönteisen minäkuvan luomisessa ja negatiivisten vääristymien poistamisessa. Terapiassa työstetään omia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia sekä etsitään positiivisia tunteita ja voimavaroja. Tärkeää on myös opetella vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Myös omaan seksuaalisuuteen liittyviä vääristyneitä uskomuksia ja luuloja puretaan yhdessä terapeutin kanssa.

Terapiaan ei missään tilanteessa kuulu asiakkaan ja terapeutin välinen koskettelu vaan terapia toteutetaan keskustelemalla. Psykoseksuaaliterapiaa toteuttaa aina psykoterapeutti jolla on myös (ET) seksuaaliterapeutin koulutus.

Tässä on joitakin keskeisiä piirteitä ja menetelmiä, jotka liittyvät psyko-seksuaaliterapiaan:

 1. Arviointi ja diagnostiikka: Terapeutti arvioi asiakkaan tai parin seksuaalisia vaikeuksia, toiveita ja tarpeita. Tämä vaihe auttaa terapeuttia ymmärtämään paremmin asiakkaan tilannetta ja kehittämään sopivia hoitosuunnitelmia.
 2. Tietoisuuden lisääminen: Psyko-seksuaaliterapiassa keskitytään usein lisäämään asiakkaan tietoisuutta seksuaalisuudestaan, mukaan lukien omista tuntemuksista, toiveista ja rajoista.
 3. Kommunikaation parantaminen: Terapia auttaa pariskuntia kommunikoimaan avoimesti ja rehellisesti seksuaalisista tarpeistaan, odotuksistaan ja toiveistaan. Tavoitteena on luoda turvallinen ja tukeva ympäristö keskustella intiimistä aiheista.
 4. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa: Psyko-seksuaaliterapiassa keskitytään usein ongelmien ratkaisemiseen ja toimivien ratkaisujen löytämiseen seksuaalisten haasteiden käsittelyssä.
 5. Harjoitustehtävät: Terapeutti voi antaa asiakkaille tehtäviä ja harjoituksia, joita he voivat suorittaa kotona tavoitteenaan parantaa seksuaalista tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.
 6. Seksuaalisen toiminnan ja nautinnon lisääminen: Terapia pyrkii lisäämään seksuaalista toimintaa ja nautintoa asiakkaan tai parin kanssa. Tämä voi sisältää keskusteluja seksuaaliterveydestä, sukupuoliterveydestä, ja seksuaalisen itseilmaisun edistämisestä.
 7. Psykoseksuaalisten häiriöiden hoito: Psyko-seksuaaliterapia voi tarjota apua erilaisiin psykoseksuaalisiin häiriöihin, kuten erektio-ongelmiin, orgasmin vaikeuksiin, haluttomuuteen tai kipuun liittyviin seksuaalisiin ongelmiin.