Paripsykoterapia

PariterapiaParipsykoterapiassa pari- tai perhepsykoterapiakoulutuksen saanut psykoterapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana ja jotka ovat vaikuttaneet siihen, että pari on lähtenyt hakemaan apua. Terapeuttina minulla on täydellinen vaitiolovelvollisuus, koskien tapaamisen aikana puhuttuja asioita sekä kaikkea kirjallista materiaalia, joita terapian aikana muodostuu. Paripsykoterapiaistunnon kesto on useimmiten 1 ½ tuntia., mutta jos asiakkaat käyvät erikseen istunnoissa, yksilökäynti kestää tavallisesti 45 minuuttia.

Istuntoja on tavallisesti viikon – kahden välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin. Paripsykoterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan perusteella. Useasti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta kolmen vuoden tiiviiseen terapiajaksoon.

Mikä sitten terapiassa auttaa? Terapiassa haetaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, omaan tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin. Terapiassa tarkastellaan, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Terapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, joiden avulla pari saa uutta perustaa keskinäiselle kanssakäymiselle.

Joskus parin yhteiseen historiaan kuuluu sellaisia pettymyksiä, joiden yli ei ole päästy, kuten vaikka uskottomuus. Nämä tulevat aina riidassa esiin ja ovat näin edelleen suhteen painolastina. Terapian tehtävänä on auttaa paria pääsemään tällaisten pettymyksien yli, jotta pari voi löytää/rakentaa uudelleen sellaiselle pohjalle, joka rakentaa suhdetta eteenpäin.

Paripsykoterapia on hoitomuoto, joka tarjoaa turvallisen tilan pariskunnille käsitellä erilaisia haasteita ja konflikteja suhteessaan, sekä kehittää parempaa ymmärrystä toistensa tarpeista, odotuksista ja tunteista. Paripsykoterapia voi auttaa paria työstämään kommunikaatio-ongelmia, ratkaisemaan ristiriitoja, ja vahvistamaan yhteistyötä ja läheisyyttä suhteessa.

Tässä on joitakin keskeisiä piirteitä ja menetelmiä paripsykoterapiassa:

  1. Turvallinen tila: Terapeutti tarjoaa turvallisen ja ei-tuomitsevan tilan, jossa pariskunta voi avoimesti ilmaista tunteitaan, pelkojaan ja huoliaan.
  2. Kommunikaation parantaminen: Paripsykoterapia auttaa paria oppimaan tehokkaita kommunikaatiotaitoja, kuten aktiivista kuuntelua ja tunteiden ilmaisemista rakentavalla tavalla. Tämä auttaa vähentämään väärinkäsityksiä ja konflikteja.
  3. Konfliktien ratkaisu: Terapeutin avulla pariskunta oppii tunnistamaan ja käsittelemään konflikteja terveellisellä ja rakentavalla tavalla. He oppivat ratkaisemaan erimielisyydet yhteistyössä ja etsimään kompromisseja.
  4. Vuorovaikutusmalleihin ja -tottumuksiin keskittyminen: Terapiassa voidaan tarkastella parin vuorovaikutusmalleja ja -tottumuksia, kuten negatiivisia kierteitä tai välttämistä, ja työskennellä niiden muuttamiseksi terveellisemmiksi.
  5. Läheisyyden ja yhteyden vahvistaminen: Paripsykoterapiassa työskennellään läheisyyden ja yhteyden vahvistamiseksi parin välillä. Tämä voi sisältää harjoituksia ja tehtäviä, jotka auttavat lisäämään tunnekiintymystä ja välittämistä toisilleen.
  6. Syvemmän ymmärryksen edistäminen: Terapeutin avulla pariskunta voi saada syvemmän ymmärryksen toistensa tarpeista, taustoista ja tunteista. Tämä voi auttaa lisäämään empatiaa ja ymmärrystä suhteessa.