Paripsykoterapia

PariterapiaParipsykoterapiassa pari- tai perhepsykoterapiakoulutuksen saanut psykoterapeutti keskustelee parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita pari tuo esiin istunnon aikana ja jotka ovat vaikuttaneet siihen, että pari on lähtenyt hakemaan apua. Terapeuttina minulla on täydellinen vaitiolovelvollisuus, koskien tapaamisen aikana puhuttuja asioita sekä kaikkea kirjallista materiaalia, joita terapian aikana muodostuu. Paripsykoterapiaistunnon kesto on useimmiten 1 ½ tuntia., mutta jos asiakkaat käyvät erikseen istunnoissa, yksilökäynti kestää tavallisesti 45 minuuttia.

Istuntoja on tavallisesti viikon – kahden välein, mutta kriisitilanteissa joskus useamminkin. Paripsykoterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan perusteella. Useasti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta noin kymmeneen käyntikertaan.

Mikä sitten terapiassa auttaa? Terapiassa haetaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, omaan tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin. Terapiassa tarkastellaan, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Terapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, joiden avulla pari saa uutta perustaa keskinäiselle kanssakäymiselle.

Joskus parin yhteiseen historiaan kuuluu sellaisia pettymyksiä, joiden yli ei ole päästy, kuten vaikka uskottomuus. Nämä tulevat aina riidassa esiin ja ovat näin edelleen suhteen painolastina. Terapian tehtävänä on auttaa paria pääsemään tällaisten pettymyksien yli, jotta pari voi löytää/rakentaa uudelleen sellaiselle pohjalle, joka rakentaa suhdetta eteenpäin.